Båthusets tak


Vi har beslutat att taket ska vara av okantade brädor lagda på lock. Med okantade brädor får taket ett livfullare och ålderdomligare utseende än om man använder kantsågat virke. Taket ska vara av gran och ytbehandlat med trätjära. Eftersom vi ska ha okantat virke blev det mest praktiskt att skaffa timmer och såga brädor själva på vår såg på Färdgärde. Vi har fått tag i timmer på Söderön som vi har fått fälla själva, varför vi också har kunnat välja ut träd som passar för ändamålet.
 
 Maj. Takbrädorna stabbade intill båthuset i väntan på att spikas upp på taket. 
 
 Maj. Sågverksarbete tungt och svettigt och kräver regelbundna mat/fikaraster.
 
 April. Takbrädorna är inte kantsågade, så de måste barkas. Tufft jobb som utförs av Håkan och Torbjörn. Sedan transporteras de till båthuset för att stabbas där.
 
 April. Leif sågar takbrädor i sågen på Färdgärde.
 
 20:e mars. Vi behövde även några längre stockar till bl.a. nockbrädor. 
 
 20:e mars. Lasse Johansson lastar timmervagnen.
 
20:e mars. Mats fäller granar till takbrädor.