Årsmöte 2018


Årsmöte i ARBETSLAG NORRA ROSLAGEN hölls den 18 februari. Uppslutningen var god, tjugofem medlemmar deltog.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Några omval, respektive nyval av styrelseledamöter skedde.
Den nya styrelsen är:
Håkan Ålind, ordf. - omval, Lars Wallgren - omval, IdaTörnberg - nyval
Kvarstår 1 år gör:
Christer Wingqvist, Margareta Wingqvist, Leif Eriksson, Peter Rudophson, Ulf Sandberg.
Avgår från styrelsen gör:
Sven-Åke Eriksson, Harriet Landergård, Torsten Fries.
De närvarande avgående styrelseledamöterna avtackades för sina insatser av ordförande.
 
 Fullsatt i mötesrummet vid årsmötesförhandlingarna
 
 Ordförande Håkan Ålind avtackar Torsten Fries och Harriet Landergård, som båda avgår efter lång, trogen och mycket engagerad tjänst i föreningens styrelse.
 
Efter avslutade årsmötesförhandlingar redogjorde Håkan för de problem som finns avseende föreningens framtid, rörande osäkerheten om båtbyggeriet på Färdgärde. Frågan är om vi efter våren 2021 kan vara kvar i lokalen på Färdgärde eller om vi måste söka en annan lokal. Ett förslag är att bygga en ny lokal i anslutning till motorverkstaden på Gammelhus. Hur en sådan lösning ska kunna förverkligas är emellertid än så länge mycket osäkert. Medlemmarna bidrog med många värdefulla synpunkter. Det blir nu styrelsens främsta uppgift under året att ta fram konkreta, realistiska förslag till en framtida lösning.