Viktiga datum


 
Årsmöte
18/2, kl. 14:00
 
Styrelsemöten
Konstituerande möte 18/2, kl. 15:00
Vårens övriga styrelsemöten bestäms, när den nya styrelsen har samlats.
 
Lörd. 26/5 - Albrektsmässan. Föreningen ska visa Båthuset och sälja lotter till lottbåten.
 
Lörd. 21/7 Allmogebåtens Dag. Utöver traditionella aktiviteter, sker officiell invigning av  Båthuset.