Kommande program


Vi vill ha hjälp av dig! 
Det behövs några medlemmar som kan tänka sig att tjära Vargskärsbåten och Kyrkbåten.
Båtarna finns i Östhammar, kontakta Håkan 070-512 94 82  
 
Allmogebåtens dag
Lördag 20 juli 10.00-15.00 
Inre hamnen, Sjötorget i Östhammar