Aktiviteter 2016


Gräsö Runt - 1juli 2016

Vår förening deltog för första gången i Gräsö Skötbåtsförenings årliga tävling Gräsö Runt. Detta är en krävande tävling, där man i fyra etapper ror runt Gräsö i traditionella skötbåtar. Sträckan är hela 33 sjömil och vädret brukar vara minst sagt omväxlande. Nu är de flesta medlemmar i vår förening inte riktigt tränade för en sådan utmaning, så vi fick lov att delta utom tävlan på sista sträckan, Äspeskär - Färjeläget, även kallad "spurten". Syftet var att framförallt få visa upp vår fina kyrkbåt.
En annan båt, Tindur, som vår förening har räddat från en säker död och rustat till bruksskick, deltog också. Tindur var med och tävlade i första Gräsö Runt 1987. Nu var hon färdigrustad lagom till årets tävling som även är 30-årsjubiléum för Gräsö Runt. Till Tindur hade Skötbåtsföreningen samlat ihop en entusiastisk ung och stark fyrmannabesättning, vars sammanlagda ålder förmodligen inte översteg Tindurs. Denna besättning gjorde en verklig kämparinsats och fullföljde hela tävlingen med den gamla trotjänarinnan som hunnit bli litet tung i gumpen med åren!
Det här har varit ytterligare ett sätt för Allmogebåtsföreningen att visa upp vår verksamhet med både nybyggnad av repliker till gamla båtar och reparation och upprustning av gamla trotjänare som ännu är i tillräckligt gott skick för att möjliggöra detta.
 
 
 Målet börjar närma sig och besättningen, fr.v. Ulf S, Leif E, P-O W, Håkan Å, Torsten F och Mats E, börjar äntligen komma i takt och få fart på kyrkbåten.
 
 
 Litet tidigare på sträckan var det betydligt bistrare. Peter R håller uppsikt på betryggande avstånd.
 
 
Roendet orsakar allvarlig hunger och Torsten stillar den med en gammal hederlig kexchoklad.
 
 
 På upploppet blir vi omrodda av vinnarbåten Hunsarn af Tvärnö och av Hanna af Gräsö som tar hjälp av sitt segel.
 
 
 Tindur med sin kämpaglada besättning lägger till bredvid kyrkbåten efter målgång.
 
 
Lottbåt 2015 levererad
Juni 2016. 2015 års lottbåt levererad till den lycklige vinnaren Jimmy Borgstrand i   Haberga utanför Alunda. Här vid första provrodden med sin son vid årorna.
 
Årsmöte 2016-02-14
Ordförandebyte - Den nyvalde ordföranden, Håkan Ålind avtackar avgående Peter Rudolphsson efter lång och trogen tjänst. Vittnen på bild är Torsten Fries och Uno Jansson.
 
Efter årsmötesförhandlingarna höll inbjudne Karl-Fredrik Ingemarsson, ordförande i Hembygdsföreningen, ett intressant föredrag.