År 2013
Sågverket


Det nya sågverket måste ju stå under tak, så att vi kan använda det alla årstider och i alla väder. Leif, Lars M. och Peter hjälps åt med bygget.Första stora testet av nya sågverket. Granstocken är 65 cm i diameter, så vi blev tvungna att hyfsa den en aning med motorsåg för att den skulle få plats. Mats är sågmästare och SkogsBosse agerar hjälpsågare.Föreningen har beslutat att det krävs utbildning för att få använda sågverket. Den som genomgått utbildningen med godkänt resultat får ett så kallat Såg-Certifikat. Sture visar här stolt upp sitt. 
 


Mats lägger fram timmer som skall sågas. 

 

Folke och Peter på väg till stabben med en av de sagolikt fina båtbräder som vi fick ut av timret från Bohl.  Ur en så här kraftig krok får vi ut två bra vränger med en tjocklek av 65 cm. Det är den tjockleken det skall vara på vrängerna i Kyrkbåten.


Virket till kyrkbåtsbyggets bordläggning har nu torkat över sommaren, så nu är det dags att trava in det i virkesförrådet.


De finaste brädorna, breda, kvistfria och långa, valdes ut och lades så att de skulle bli lätta att komma åt.


Vargskärsbåten


Ruffen på Vargskärsbåten tar alltmer form. Den lilla dörren mellan lastrum och ruff är en ovanlig lösning, men underlättar vid sjögång och hala däck.  


Den svängda biten i rufftakets luckhål har lamellimmats för att bli stark och hålla formen.


Så var det då dags att äntligen ta ut Vargskärsbåten. Med hjälp av rullar och en pallyft drog vi ut henne i porthålet...  


...och drog henne med ett spel upp på en lånad båtvagn. 

 
Sjösättning av den nyrenoverade Vargskärsbåten. Mats fick köra ut traktorn långt i vattnet innan hon släppte från vagnen.Efternitning. Lars nitar inifrån och Sören håller emot med försten.Provkörning. Lagret i akterstäven blir varmt efter en stunds körning och nyper. Det var förutseende att ha gott om folk och åror med på provturen. Färdgärde brygga syns två fingrar babord om babords roddare.Lars förbereder urlyftningen av motorn genom att demontera tankar, ledningar, avgasrör och kåpor. Några av de nya borden måste efternitas, och därför måste Bolindern lyftas ur. Anders Westerbergs baklastare med långa armen var här ett utmärkt hjälpmedel.
KyrkbåtenSträvorna som mallarna skall fästas mot är på plats. Man kan skönja en rad hål mitt på varje sträva. Genom dessa skall mätlinan från för till akter kunna löpa fritt.  Stockarna spräcktes till vindor och kinningar. För att få rätt "vrid" på biten förborrar vi och spräcker med kilar. 


 
Många medlemmar hjälptes åt att bila fram de fyra vindorna och fyra kinningarna.Erik bilar på en av vindorna. På den andra, som ligger på bockarna mot porten, syns med önskvärd tydlighet hur svängda de är.Peter bilar på ett nyspräckt ämne till en kinning.Ytan på ett ämne till en vinda bilas.Bilningen var ett både kraftkrävande och tidsödande arbete.Både vindor och kinningar ströks rikligt under hela sommaren med rå linolja för att de inte ska spricka när de torkar.Fyra kinningar under inoljning.Sten Ulrik hade hittat ett par fina krokar i Östhammar, som vi fått lov att ta reda på. Den ena var så tung att två stora kraftiga karlar nätt och jämt orkade vända den.  Ämnen som vi hämtat på Vässarö, till vränger i Kyrkbåten, ligger ströade och torkar i verkstaden.Peter tillverkar en åra.Torsten hyvlar en vinda med en skrubbhyvel. Ulf och Peter grovhyvlar en aktre vinda.De två vindorna i aktern börjar anta former som gör att vi hyser gott hopp om att även de ska gå att passa in. Här arbetar Mats och Peter med dem.En medlem skänkte föreningen en handsmidd skarvyxa, tillverkad av yxsmeden Svante Djärv.Skarvyxan passade utmärkt till att hugga fram vindans svängda och kupade form. Mats hyvlar med skrubbhyvel på en vinda.Mats och Peter inspekterar en färdighyvlad vinda.De två främre vindorna provas in. 


 
De två främre vindorna har nu fått sin slutgiltiga form. 

 

Delar av originalbåten intagna för analysering.Kyrkbåten har EU-bidrag, vilket är en administrativ mardröm. Här poserar vår skickliga EU-administratör Thomas Heiniger.Tindur

Sixten studerar skötbåten Tindur, som just tagits in i verkstaden. I bakgrunden sticker den nyrenoverade campingbåten Vera fram fören.Folke och Sören har just börjat lossa de dåliga samborden från kölen.Lottbåten


Detalj av förspegelns infästning mot bottenbrädan på 2014 årets lottbåt, en rundeka.Modellbygge


  
Vår ordförande är en hejare på att snida fina båtmodeller. Den här blev vinst i ett av våra lotterier.  


 Scoutkåren


Föreningen har ett samarbete med Östhammars sjöscoutkår som på vårarna utför underhållsarbete på kostern Kerstin hos oss. Jonas och Björn tillverkar en ny sittbrunnstrall. 
 
 
Övrigt