År 2014


 

Kyrkbåten
 
 
 
 En bild säger mer än tusen ord.


Ulf och Rolf försöker fördela ullen jämnt i den tjockt utstrukna tjäran. Ullen kommer från Roslagsfår och är därför flerfärgad. 

 
Mats hyvlar landningen på babords akterkinning.

 
Full aktivitet. Sten-Ulrik närmast hyvlar landningen på styrbords akterkinning. Mats funderar på andra bordet på babordssidan, Ulf (liggandes på rygg) hyvlar landningen på styrbords sambord, Rolf hyvlar på styrbords främre kinning och Peter hyvlar till laskerna på styrbords andra bordgång. 
 
 
 Ulf hyvlar till en av vrängerna i aktern för att den skall passa.
 
 
De sågade krokarna till vränger är utlagda på golvet. Nu gäller det att välja rätt bit till rätt plats i båten.


Sista biten i andra bordgången, styrbords kinning, på plats. Leif kontrollerar.


Med de här formerna kommer hon att klyva vattnet och slå det ifrån sig likt en jagare, våran Kyrkbåt.


Uffe, Peter samt Mats och Britt-Marie Edin hjälps åt att prova in översta långbordet på styrbordssidan.


Kyrkbåten urstädad för att åter oljas med rå linolja.


En riktig båt har hela vränger som går oskarvade från reling till reling.


Bilden illustrerar hur lätt det är att komma åt att arbeta med vrängerna. Både Peter och Mats som inte är några direkt resliga karlar, når lätt över båtens mitt för att mäta och rita.


De två kortborden i tredje bordgången i fören provas in.


Full aktivitet för att få Kyrkbåten färdig i tid...


Hå provas.


Sören har klättrat upp i båten. Hans uppgift här är att hålla emot med försten när Mats spikar, och sedan böja spiken två gånger och slå tillbaka änden in i bordet.


Ämnena till håarna utlagda i båten. Nu gäller det att välja ett ämne som kan passa till var och en av de sex platserna.


Torbjörn Åström, (t.v) kommer ofta och räds inte att ta på sig en grannlaga uppgift.


Med bladstyrningen på maxhöjd får man inte vingla till med ämnet, då smäller sågbladet av. Mats sågar ut ett ämne till en hå på Kyrkbåten.


Stävkraften i aktern och en hå provas in.


Alla tre fasta roddbänkarna provas in.


I blänket från takbelysningen syns tydligt att borden är handhyvlade, en härlig syn.


En bred bräda framtagen för att göra skotthuv av.

 
 Inprovning av första garneringsbrädan.
 
 
 Vi tog oss tyst och fint ner till sjön utan dragfordon.

 
 Premiärrodd i stilla vatten. Vid årorna Peter R, Torbjörn Å, Mats E, Håkan Å, Leif E och Ulf S.
 
Lottbåten
 
 
 Den nybasade ekspanten till lottbåten trycks i och fästes med tvingar. Sture och Tommi har det svettigt om fingrarna.

Mittbettan är inhuggen. Roddbänken kommer att ligga på den, fäst med knä i var relingskant.


Tommi nitar fast den övre, lite bredare bordgången.

Innersuden monteras i lottbåten.


Sture monterar anderna på 2014 års lottbåt.


Inprovning av sittbänkar och första garneringsbrädan.
 
Lottbåten stryks med roslags-smörja. 
 
 
Vargskärsbåten
 
 


Vargskärsbåten upptagen och täcks nu inför höstens regn och vinterns snö. Vargskärsbåten har utanpåliggande kylslinga.

Sören började att konstruera en ny rufflucka. Han bredde, till vår förvåning, först smör på rufftaket. I smöret smetade han fast alu-folie, på vilken han sedan plastade ett par lager med plast och glasfiberduk. På detta vis ligger folien stilla och plant mot underlaget och luckan får rätt form.


Ernst spacklar upp plast på förlängningsdelen av luckhålskanterna. Notera också att kantlisterna på ruffsidans överkant är borttagna för underhåll. I bakgrunden syns Sture arbeta med Lottbåten och Torgny vakta pannan. 
 
 
Sågverket

Ämnen till åror sågas ut av räta och tätvuxna granslanor.


Ungdomssektionen


Östhammars Sjöscouters ungdomar arbetar i verkstaden under överinseende av sina ledare.
 


Tindur
 
 
 Borttagning av gammal nit i Tindur.
 
 
 Formen på Tindurs nya köl växer fram.
 
 
 Övrigt