År 2015


 

Kyrkbåten


Januari. Skotthuvarna på plats och första garneringsbrädorna börjar passas in.
 

Fortsatt inpassning av garneringsbrädor. Det visade sig vara bökigare än vi trott.
 
 

Februari. Fortsatt arbete med garnering. Brädorna får stämpas och pressas på plats för att få ordning på passningen.


 
Mars. Äntligen - Garneringen färdig. Nu ska den bara tjäras och spikas fast.
 

 
Hans dammsuger inför fastspikning av garneringen, som blir permanent fastsatt i båten.
 


Garneringsbrädorna tjäras flera gånger på undersidan och spikas sedan fast.April. Garneringen fastsatt och klar att tjäras på ovansidan.Mats skär in byggåret 2014 i stävkraften. 
 
                                                                        

Kyrkbåten har nu flyttats utomhus, och tjärning av hela insidan, inklusive garnering, fortsätter.
  


April. Täckställning byggs och en ny presenning av material från Hargs Hamn läggs på, så att båten nu kan bo utomhus.

 Maj. Tjärandet fortsätter, nu utvändigt. Kyrkbåten ska vara fin till sommaren!
 
 
  Juni. Kyrkbåten sjösätts vid Färdgärde brygga. Mats vrickar fram.
 
 
 
 Det är ett fint flyt på båten. Tjäran har sugit in så att det är svårt att se att hon är nytjärad.
 
 
September. Mats hyvlar ner årorna så att de ska bli lättare och smidigare. I ursprungsutförandet visade de sig vara onödigt tunga och klumpiga. Torgny övervakar.
 
 
 
 Oktober. Uffe tatar hål i förstäven, delvis med en glödhet järnten, för att ordna en dragpunkt på rätt ställe för uppdragning av båten på stranden.
 
 
 
November. Stävbeslaget på plats. Vackert beslag som överför dragkraften  från hålet i stäven till kölen.
 


TindurJanuari. Den nya kölen är på plats och Ernst förbereder för montering av samborden.        


Håkan och Rolf nitar fast den första delen av sambordet på styrbords sida.Februari. Ernst justerar spunningen med falshyveln.Mars. Bägge samborden är nu fastnitade till kölen.


Efter slutjusteringar tryckte Ernst dit det andra bordet på babordssidan och stämpade fast det.


Håkan håller emot när Ernst nitar fast det andra bordet.

April. Två bord på babordssidan och större delen av två bord på styrbordssidan är nu bytta.


En kortare bit i tredje bordgången på styrbordssidan har passats in och stämpats på plats.


Maj. Den sista bordsbiten som skulle bytas är nu på plats och Ernst slår i de sista nitarna.Båten vänd på rätt köl och uppställd på bockar, så att nitning som man tidigare inte kom åt nu kan göras.

 Juni. Nya laskbrickor nitas på plats i bordskarvarna.

 
 Augusti. Tindur ska visas upp på Badortsdagarna i Öregrund och lastas på båtkärran för att åka dit.
 
 
 Oktober. Håkan tillverkar mallar till en bottenstock.
 
 
 
Oktober. Den färdiga bottenstocken monteras. Håkan stryker på ordentligt med tjära på ytorna som ska fogas samman. 
 
 
Lottbåten 

 Mars. Sture gör mallar till den nya lottbåten.
 
 
 Juni. Mallarna resta och strävade i taket. För- och akterspegelmonterade på kölbordet och första bordgången är på plats. Sture lär Peter och Leif hur man mallar av nästa bord.
 
 
 Juli. Andra bordet på bägge sidor har pålats och Leif och Peter skruvar fast det i akterspegeln. 
 
 
 
 P-O nitar fast andra bordet.
 
 Sture granskar lärlingarna P-O och Leifs arbete - "so far so good"
 
 
 Augusti. P-O justerar lanningen på andra bordet under Stures kritiska öga.
 
 
 
 September. Sture granskar Leifs och P-Os arbete. Bara ett bord kvar nu.
 
 
Oktober. Lottförsäljning utanför Coop.
 
 
 Oktober. Sista bordet på plats och nitat. P-O gör justeringar.
 
 
 Dec. Leif och Sven-Olof nitar spant.
1:a advent: Lottförsäljning på skyltsöndagen.
 
 
 Dec. Sudbanden klara att nitas på plats.
 
Medlemmarnas egna båtar 
 
 
 Juni. Folke byter ett av borden på sin eka med benägen hjälp av Ernst. I bakgrunden jobbar Elisabeth och Janne med sin eka.
 
 
 Ernst har flyttat över till Elisabeth och Jannes eka och hjälper dem passa in ett bord.
 
 
 
 Juli. Elisabeth och Janne har färdigställt den nya akterspegeln och bytt ett bord på sin eka.
 
 Augusti. Folke får hjälp att nita de nya borden och laskbrickorna i sin eka.
 
 September. Uffe nitar om bottenborden i sin eka. Här är Hans-Olov mothållare.
 
 
Sigvards stävbåt 
 
 September. En 6 m Holmströmbåt som föreningen har fått från Sigvard Sundell på Fälön. Har varit i bruk tills nu. Rengöring pågår. Ska täckas och förvaras tills vi har tid att rusta.
  
 
 Övrigt
 
 
 Oktober. Sven-Åke byter blad i bandsågen.
 
  
 
 
 November. Upptagning av Vargskärsbåten.
 
 
 
 November. Täckning av Vargskärsbåten.
 
 
November. Många projekt i verkstaden - Mats modifierar åror till kyrkbåten, Leif och Sture bygger på lottbåten och Ernst och Håkan arbetar på Tindur.