Styrelsen


 
Föreningen Allmogebåtars styrelse för arbetslaget består år 2020 av:
 

Håkan Ålind, ordförande och arbetslagets kontaktperson
Curt Nilsson, sekreterare 
Agneta Söderblom, kassör
Ulf Sandberg 
Margaretha Wingqvist
Christer Wingqvist
Per-Ove Wahl 
Peter Rudolphson
Gunnar Strandell
Thomas Hejninger
Lars Wallgren