Styrelsen


 
Föreningen Allmogebåtars styrelse för arbetslaget består år 2020 av:
 

Håkan Ålind, ordförande och arbetslagets kontaktperson
Curt Nilsson, sekreterare 
Agneta Söderblom, kassör
Ulf Sandberg 
Margaretha Wingqvist
Christer Wingqvist
Per-Ove Wahl 
Peter Rudolphson
Gunnar Strandell
Thomas Hejninger
Lars Wallgren  Mötesdagar 2020
 
Oktober fredag 23/10 kl 10-12
November fredag 20/11 kl 10-12
December fredag 18/12 kl 10-12
Plats:  Gammelhus.