Styrelsen


Styrelsen för arbetslaget

Styrelsen för år 2018 består av följande personer: 
Håkan Ålind, ordförande, likaledes arbetslagets kontaktperson till riksföreningen, Föreningen Allmogebåtar
Leif Eriksson
Peter Rudolphson 
Ulf Sandberg 
Ida Törneberg
Lars Wallgren 
Christer Wingqvist
Margaretha Wingqvist 
 
Vid styrelsens konstituerande  möte beslutades om följande arbetsfördelning:
Lars Wallgren - sekreterare, ansvarig för att dokumentera styrelsens arbete
Ordförande - kontaktperson gentemot allmänheten.
Kassörsuppdraget är tillsvidare vakant, men uppdraget sköts av styrelseordförande med stöd av avgående kassör, Harriet Landergård, under aktivt sökande av en permanent lösning. 
Styrelsen fördelar i övrigt sina arbetsuppgifter emellan sig så att arbetet totalt blir så effektivt som möjligt.