Styrelsen


 
Föreningen Allmogebåtars styrelse för arbetslaget består år 2022 av:
 

Gunnar Strandell, ordförande 
Håkan Ålind, arbetslagets kontaktperson
Sekreterare: Utses vid varje styrelsemöte 
Agneta Söderblom, kassör
Ulf Sandberg 
Margareta Wingqvist
Christer Wingqvist
Peter Rudolphsson
 
Styrelsemöten 2022 
Tisdagar kl 14,30 klubbrummet på Gammelhus
19 april, 17 maj, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 15 november och 13 december.