Styrelsen


 
Föreningen Allmogebåtars styrelse för arbetslaget består år 2020 av:
 

Håkan Ålind, ordförande och arbetslagets kontaktperson
Curt Nilsson, sekreterare 
Agneta Söderblom, kassör
Ulf Sandberg 
Margaretha Wingqvist
Christer Wingqvist
Per-Ove Wahl 
Peter Rudolphson
Gunnar Strandell
Thomas Hejninger
Lars Wallgren  Mötesdagar 2020
 
Torsdagar: 16 april, 14 maj, 11 juni, 27 augusti, 24 september
22 oktober, 19november, 17 december. 
 
Mötestid: 9.00-12.00
 
Plats: Färdgärde/Nordanvik, vilket framgår av kallelse.