Styrelsen


Föreningen Allmogebåtars styrelse för arbetslaget består år 2019 av följande personer:

Håkan Ålind, ordförande och arbetslagets kontaktperson
Curt Nilsson, sekreterare
Agneta Söderblom, kassör
Peter Rudolphson
Ulf Sandberg
Ida Törneberg
Lars Wallgren
Christer Wingqvist
Margaretha Wingqvist


Mötesdagar 2019
 
Torsdagar:
21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 29/8
 
Mötestid: 9.00-12.00
 
Plats: Färdgärde/Nordanvik, vilket framgår av kallelse.