Styrelsen


 
 
Föreningen Allmogebåtars styrelse för arbetslaget består år 2019 av, från vänster:
 
Ulf Sandberg
Curt Nilsson, sekreterare
Håkan Ålind, ordförande och arbetslagets kontaktperson
Agneta Söderblom, kassör
Margaretha Wingqvist  
Peter Rudolphson
Ida Törneberg
Christer Wingqvist
Lars Wallgren  Mötesdagar 2020
 
Torsdagar:
 
Mötestid: 9.00-12.00
 
Plats: Färdgärde/Nordanvik, vilket framgår av kallelse.