År 2017


 
 Ny mast till Kerstin
 Se under rubriken Projekt
 
 Flatekan
 
 
 Juni. Flatekan tas in för inspektion och planering av rustning. Peter och Sven-Åke funderar.
 
 Augusti. Den ruttna överdelen av akterstäven ersätts. Ernst, Håkan, Ulf och Sture arbetar.
 
 Augusti. En ny aktertoft är tillverkad. Sture, Ernst och P-O planerar nästa steg.
 
 Oktober. Durktillverkning. Durkarna är stora, Sture, Ernst och Birger hjälps åt.
 
 
Kyrkbåten 
 
Februari. Arne och Louise Westerberg hälsar på och språkar med Torsten, medan Torbjörn funderar på nästa steg med knät till kyrkbåtens förtoft. 
 
 Januari. Torbjörn tjärar invändigt.
 
 Februari. Ernst hyvlar nya åror till nästa sommars roddar.
 
 
Lottbåt 2016
 
 Februari. Hans hyvlar lanningen på bord 4.
 
 
Februari. Hans och Leif passar in bord 3. 
 
 
Februari. Leif sågar ut bord 3. 
 
 Januari. Nitning av bord 2.
 
Extrainsats 
Föreningen har fått ett uppdrag att tillverka durkar till en rundeka. Det ger ett litet bidrag till verksamheten.
 
 Februari. Peter mallar nya durkar på lämpligt virke som hyvlats upp för ändamålet.
 
 
Modellbåtar
 
 
 Februari. Peter tillverkar en detalj till nästa modellbåt.
 
 
Sågverket
 
 I slutet av förra året tog vårt båtvirke slut. Vi var alltså i akut behov av nytt virke, för att bland annat nya lottbåtar och reparation vårat övriga båtbestånd. I våras fick vi en rejäl mängd fint talltimmer, som kunde bli mycket bra båtvirke. Ett gäng medlemmar tog sig an uppgiften att ta hand om timret.
Timret sågades till bräder i önskade dimensioner i vårt utmärkta sågverk och staplades, ordentligt ströat i stabbe för att torka. I september var virket torrt och kunde sorteras och staplas in i virkesförrådet. 
 
 
 April. Vi har fått mycket talltimmer som ska sågas till båtbräder. 
 
 Maj. Sture och Lasse har börjat såga.
 
 Maj. Sågarna tar välbehövlig rast, men först sågade de till ett långbord. 
 
 Maj. En viktig uppgift vid timmersågning är att barka alla bräder, annars blir virket maskätet. 
 
 
 Juni. Virkesstabben byggs upp så att virket får torka utan att blåträ bildas.
 
 September. Virket har torkat och sorteras in i virkesförrådet.