Bli medlem


Stöd föreningen - Det är enkelt att bli medlem

Medlemsavgiften i Arbetslaget är 200 kr/år.
Betalas in på BG-nr. 314-9093, tillsammans med uppgift om namn, adress, tel och e-postadress (viktigt!).
Familjemedlem 50 kr/år, uppge namn.
Du får därefter ett välkomstbrev av föreningen som kvitto på ditt medlemskap.

Vill du även vara medlem i riksföreningen, Föreningen Allmogebåtar, vilket vi starkt rekommenderar, kostar detta ytterligare 300 kr/år.
För detta får du, förutom att du stöder verksamheten, den intressanta och förnämliga tidskriften TRÄBITEN fyra gånger per år, varav julnumret är extra påkostat.

Lämpligast är att betala bägge avgifter samtidigt till ovan nämnda BG-nr, så sköter kassören formaliteterna.

För ytterligare information om Arbetslaget och Föreningen Allmogebåtar, ta kontakt med Arbetslagets kontaktperson Håkan Ålind, tel 0173-176 41, 070 512 94 82,
e-post: hakan.alind@telia.com.
 

En gammal vän som slutat gå,
Ska ha ett lugnt och värdigt slut.
Helst ska hon också ligga så,
Att hon mot havet blickar ut.

När storhetstiden är förbi,
Så ska hon enligt gammal sed,
Få va’ ifred, och så förbli
Och inte huggas upp till ved.

T. Fries