Färdgärde, Östhammar


 Verkstaden
 
  
 
Uthus
 
 
Innergården
 
 
Arbetsbodarna
 
 
 
 
Torstens båtprojekt