Båtfadder


 
 
Hur fungerar fadderskapet? 
 
Medlem som godkänts att bli båtfadder tar hand om båten och får bruka henne som sin.
 
Med fadderskapet följer ansvar för sedvanligt underhåll, sommar som vinter.
(Behövs i framtiden någon grundligare renovering, sker detta naturligtvis i föreningens verkstad och i föreningens regi) 

Som båtfadder förbinder du dig att låta Föreningen Allmogebåtar disponera båten i de fall föreningen vill använda henne i samband med något evenemang.

Varmt välkommen att kontakta oss för närmare information!