Om föreningen


     
Föreningen Allmogebåtar, Arbetslag Norra Roslagen
 
 Den ideella föreningen Arbetslag Norra Roslagen bildades formellt den 10 april 2005.
 
Föreningens syfte är samma som riksföreningens (se nedan), d.v.s. bevarandet av våra gamla  nordiska båttyper, samt båtbyggartraditioner, fiske, och skärgårdstraditioner förknippade med dem.
 
Medlemmarna i Arbetslag Norra Roslagen träffas varje vecka utan närvaroplikt.
I verkstaden vid Nordanvikslängan, på Gammelhus i Östhammar Tisdagar kl. 9.00.  
(se karta nedan) 
 
 
Föreningen tog som sin första uppgift ett nybygge av en traditionell flateka.
 
Därefter har Arbetslaget även byggt en rundeka, innan det stora arbetet med att iordningställa den tidigare verkstaden i Färdgärde började. I den verkstaden har en stor skötbåt från Vargskär på Gräsön renoverats, vilken nu är föreningens båt för utflykter och samvaro på sjön. Vi har också byggt flera jollar och ekor, som genom att vara priser i lotterier till stor del har finansierat Arbetslagets verksamhet. Ett annat avslutat och färdigt projekt är ett spännande bygge av en replika av en byabåt från 1863.
 
Renoverings- och båtbyggeriarbetet i föreningen har varit roligt och flutit på bra. Detta tack vara flera medlemmars stora erfarenhet av båtbyggeri, och övrigas stora entusiasm och kunskaper inom de mest skiftande yrkesområden.
Arbetslaget vill, genom att delta vid olika offentliga arrangemang, sprida budskapet om det  fantastiska med gamla båtar och kulturen kring dem, samt visa på vikten av att både kunskaper och föremål inom detta område bevaras. Många av ortens företag har valt att stötta föreningens verksamhet, vilket vi är oerhört glada och tacksamma över.
 
En tradition i föreningen är att arbetslaget varje år arrangerar Allmogebåtens dag i Östhammars inre hamn, med tipsrodd, utställningsskärm och lotterier. Dessutom visas då även båtar och båtmotorer i sjön och på land. (se bild nedan)
 
 
   
 Riksföreningen, Föreningen Allmogebåtar (FAB)
Föreningen Allmogebåtar är en ideell förening, verksam i hela Norden, med drygt 3000 medlemmar.
Föreningens målsättning är att bevara nordiska båttyper genom att dokumentera båtar,  båtbyggeri, fiske och gammal skärgårdskultur. Viktigt arbete är fotodokumentation,  framtagning av ritningar, och publicering av artiklar om båtar.
 
Förutom dokumentation arbetar föreningen aktivt med att renovera, underhålla och bruka de  traditionella båtarna. Levande båtmuséer med brukbara båtar finns på Bassholmen (Lysekil,  västkusten) och på Fjäderholmarna (Stockholm, ostkusten).
 
Riksföreningen ger ut medlemsskriften TRÄBITEN, som kommer ut med tre ordinarie och även ett mer påkostat nummer per år.
 
I Föreningen Allmogebåtar (FAB) finns det för närvarande 17 arbetslag, spridda från Skåne till  Norrbotten, vilka arbetar lokalt med bevarande av allmogebåtar, bl.a. genom renovering och  nybyggnation. Ett av dessa arbetslag är Arbetslag Norra Roslagen.