År 2007

Virkesförrådet


Intag till virkesförrådet. Lars justerar luckans anslag. Se vilket härligt friskt virke det kan vara i gamla timmerhus. Vi har en förstående hyresvärd som låter oss såga hål i timmerväggen. Nu saknas bara en takdropplist över öppningen.


Lottbåten


Ernst och Peter provar första mallen till den lilla släpjollen medan från vänster Bosse, Ulf och Rolf intresserat tittar på.


Nitning av bord på jollen. Bengt S. nitar med stor koncentration medan Mats E. ligger på rygg och håller försten.


Ett sambord spänns fast på plats efter att det "oljebasats"


Peter sågar ut stäven till en släpjolle. I bakgrunden vårt renoveringsobjekt.


Kölen och stäven hålls samman av ett knä som fästes med häler av eneträ.


Ernst hugger spunning i stäven till släpjollen.


Ernst trycker ner de nybasade ekspanten medan en gubbe på var sida spänner fast dem med tvingar mot översta bordet.

Jolle nr ett. Här har det översta bordet på styrbordssidan spänts på plats för att provas in.
 

Renoveringsprojekt


Visst har hon en vacker skrovform Gunnars lilla Blekinge-eka.


Den lilla Blekinge-ekan har ställts upp i våg och det nya kölämnet provas på plats en första gång.

Först överfördes styrbords spunnings tre linjer med hjälp av ett femtiotal mätpunkter. Med hjälp av punkterna ritades sedan linjerna för överkant, botten och underkant av spunningen ut på babordssidan. Sedan sågades, med en handklinga, ett spår efter bottenlinjen. Först därefter kunde huggningen påbörjas.


Full styrka ger full fart. På den relativt korta kölen var vi tre stycken; Mats, Anders och Torsten som samtidigt högg ut ena sidans spunning.


Mats fixerar en av vrängerna innan det nya bordet skall passas in.

Jan-Erik och Björn demonterar ett trasigt bord medan Ernst kontrollerar att pojkarna löser sin uppgift på ett förnuftigt sätt. 


 Invigning
 
Kerstin Björck-Jansson höll invigningstal på temat glädjens dag och klippte invigningsbandet. 

Man kan tro att det är en anläggning för testkörning av dammsugare men så här går det till när vår förening bjuder in till julbord.