Vargskärsbåten


 


Augusti 2015. På svaj vid Torstens boj på Häradsudden.-