År 2009

VargskärsbåtenDet kommer att bli fina bord av den här pampiga stocken.


Det är bra att vara många när man skall prova in bångstyriga sambord. Stefan, Rolf och Mats hjälps åt att trycka ett av Vargskärsbåtens sambord på plats.


Mats och Lars W. förbereder för att snabbt kunna få dit det nybasade sambordet. Rolf kontrollerar att allt går rätt till.


Lars W. kanthyvlar ett bord till Vargskärsbåten.


I stort sett alla vränger var dåliga och har kapats på olika ställen. Nya bitar skarvas i med långlask.


Det känns tillfredsställande att bordläggningen av Vargskärsbåten har börjat. 
Vi som tyckte att vi byggde ett rejält fikarum blir nu tvungna att inse att när föreningen växer krävs större utrymmen. Här bjuder Signhild på apelsintårta.Renoveringsprojekt
Flateka under behandling. Här dras sidorna ihop så att bottenbrädornas spont går ihop igen.


Anderna till flatekan är så breda att de inte går att kröka utan att basa dem. Därför gjordes en mall efter ekans form där de spändes fast efter basningen.


Flatekan klar för leverans till sina ägare.


Claes limmar ihop virke för att få ut hela kurvan på skarndäcket.


Äckel: för Claes återstår nu bara delar av övre bordgången på båda sidor. 


Här har Claes spänt fast det fint rundade sudbandet på babordssidan.


Med hjälp av Peters båt-trailer körde vi hem denna båt till Färdgärde. Det är trevligt att se en så gammal båt i så fint skick. Till och med kapellet verkade i det närmaste oanvänt.


Den tvåcylindriga gamla motorn, just inlyft i verkstaden för att undersökas.

Lottbåten
Den lilla ekan växer fram. Med tredje bordet på plats kan man ana formen.


När mallarna tas bort ser man den härligt bukiga formen på den lilla rundekan.


Peter och Acke tillverkar mittbettan. Den görs av tre tunna bitar som limmas ihop med förskjutna skarvar för att bli riktigt stark.


Tre man på samma båt. Peter i aktern, Folke vid en åra och Ernst vid durken.


VirkesanskaffningRejäla tallar från Hargskogarna, andrastocken är 45 cm i diameter - i lilländan! Att föreningen kan få del av det virket utan kostnad är ju bara helt fantastiskt.


Mats ser inte så stor ut bredvid den grova stocken.


Motorsågen arbetar sig fram genom den hårda eken.


KunskapsinhämtningHarriet, Sture och Björn är fullt koncentrerade på att få kardelerna rätt. Ulf tittar på och Kurt övervakar så att det blir riktigt.


Ernst har hyvlat upp och limmat ihop en trave tunna furubräder. Av dessa tillverkar han nu en skrov-halva för att ha i den undervisning han är ombedd att hålla.Klädkyla, användes till att linda sjömansgarn omkring ett tåg.


Tillverkning av TvåanTorgny och Ulf har redan börjat hacka fårtalg, Mats monterar ihop köttkvarnen under det att vår ordförande står myndigt med händerna i sidorna och övervakar att alla sköter sig som de skall.


Sedan kokas det oslagbara tätningsmedlet "Tvåan", dvs dubbelt så bra som "Ettan".

Modeller


Vår ordförande Peter tillverkar fina små modeller.Lars W. och Rolf städar på en arbetsbänk. På den andra arbetar Peter och Ulf med alla lotter som är sålda och i mitten dammsuger Sture påhejad av Torgny.


Det var så många på julfesten i år att bara en bråkdel fick plats på bilden. Kameran har dock lyckats fånga förre ordföranden Lars Mattsson i samspråk med Monika Westerberg samt samt pappan till vår yngste medlem Erik, Bosse Andersson.
Gammalt tvåskuret block med lagd, tirad ring. Blocket som är av ek är hopsatt med träpligg och har linhjulsaxel av oxelträ. Blocktrissorna är av något hårt träslag, troligen pockenholz. Blocket är försett med syskonhakar och benslat rundkaus.