År 2011Lottbåten


12 jan. Nerifrån ser vi: Gräsmans orginaleka, nyss inburen. Förra årets lottbåt, nyoljad invändigt. Längst bort Vargskärsbåten, där man kan skönja hur de nya borden snart möter den gamla bordläggningen.


1 juni. Årets lottbåt har nu tre bord på var sida, så man kan börja ana båtens form. 21 sep. Alla borden på lottbåten är på plats. När mallarna tas bort kommer man åt att nita där de suttit. Sture nitar och Ulf (osynlig) håller emot med försten. 30 okt. Spanten på plats på lottbåten. Rolf kollar att mittvrangen sitter rakt innan den skruvas fast.  28 dec. Durkarna är snart klara och roddbänken håller på att passas in. 


Renoveringsprojekt


14 dec. Tonen blir så där härligt honungsfärgad och ytan får ett vackert djup när fernissan stryks på. Här har Erik strukit hela däcket. 16 nov. Bosses skötbåt är inkörd i tältet. Den är byggd av Napoleon Holmström, Klungsten 1951. Båten, som är döpt till Sololita af Klungsten, har haft Raggarö som hemmahamn under sin verksamma tid. Hela båten är renskrapad och är i ett fantastiskt gott skick. Nya objekt att vårda


4 sep. Tommi har erbjudit sig att härbärgera ett antal mindre båtar åt föreningen. Här är några lastade och på väg till Bohl. 29 juni. Medlemmarna inspekterade nyfiket det nya tillskottet i föreningens flotta. Nytt virke


5 mars. Lars pustar ut mitt under skottandet. Ektravarna finns någonstans under det blå. 25 mars. Lastning av 2”- och 4”plank vid Färdgärde för transport till Öregrund. Virket skall användas till renoveringen av den före detta slätskonaren, numera brigantinen "Wetsera". 


20 april. Ekvirket stabbläggs. Per övervakar så att virket kommer i rätt ordning när Robert och Mats lastar om de tunga bitarna på baklastarens gafflar. 


12 april. Stabben växer, här är det Mats och Leif som kapar av några bitar så att de passar in i traven. 4 maj. Byggarbasen själv basade för resningen av takstolarna. 12 sep. Ekan som “Strand-Nisse” byggt syns till vänster. Traven med ek-krokar börjar ta form efter husväggen . Vargskärsbåten26 jan. Ulf S. arbetar med att skära till vrängerna så att de passar till nästa bordgång. 31 jan. Lars W. rensar ett av de gamla borden på Vargskärsbåten. 


16 feb. Ulf S. håller emot med försten när det första bordet i 5: bordgången nitas. 6 mars. Stefan värmer det inoljade bordet som sitter i spänn, med värmepistolen. 23 mars. Nu går det inte att hålla i bordet med tvingar längre, men med rätt längd på strävor går det också bra. 3 juli. Ernst, Lars och Peter funderar på var motorn skall monteras. 21 dec. Mats och Ulf gör i ordning en bottenstock som skall sitta under aktre kanten av 3” plankorna i motorbädden, där Ulf håller den stora metallvinkeln. 30 nov. Det har underlättat mycket att ha ett extra motortråg att prova med när motorbädden skall konstrueras. Nu skall de övre längsgående  3”-plankorna renkapas där skottet, det vill säga ruffväggen kommer att sitta. 


28 aug. Mats och Ulf provar in en mall till en ruffsida. Ernst kontrollerar att Rolf inte fuskar med tillverkningen av durkarna. 7 sep. Ordföranden agerar motvikt medan tre gubbar knuffar in Bolindern för förvaring. Ulf har hittat ett bra ämne bland ankusten uppe på skullen och håller här på att göra en ny bottenstock som skall sitta under motorn i Vargskärsbåten. 19 okt26 okt. Den nya bottenstocken av ek börjar passa riktigt bra. Det blir väldigt starkt och bra  med ett vuxet knä som ligger an mot kölen och mot borden där bultarna som håller motorn ska gå igenom. 8 maj. Här har Ernst börjat med inpassningen av bottenstockar. 25 maj. Skrovet urstädat och alla bottenstockar på plats. Nu börjar man se durkens höjd och utbredning. Det mesta av renoveringen av skrovet blir faktiskt dolt under durk och under vattenlinje. – Men där är också allt nytt. 


18 sep. Det är en imponerande yta som skall täckas med durkar. Durkarna längs sidorna blir “fasta”, men naturligtvis löstagbara. Durkarna i mittenraden blir lösa och lätta att lyfta på. Öskar och modeller
 
 
 16 okt. Föreningens största producent av öskar kämpar på med sina alster. 
 
27 okt. Peter är färdig med en skutmodell. Den är gjord på beställning och hela försäljningssumman kommer oavkortad att gå till föreningen. 


Julbord i verkstaden