Om föreningen


 

Föreningen Allmogebåtar, Arbetslag Norra Roslagen
 
Den ideella föreningen Arbetslag Norra Roslagen bildades formellt den 10 april 2005. Föreningens syfte är samma som riksföreningens (se nedan), d.v.s. bevarandet av våra gamla nordiska båttyper, samt båtbyggartraditioner, fiske och skärgårdstraditioner förknippade med dem.
 
Medlemmarna i Arbetslag Norra Roslagen träffas, utan närvaroplikt, i verkstaden i Färdgärde, varje vecka onsdagar kl. 10,00-16,00. Vi träffas även på motorverkstaden  på Gammelhus tisdagar kl. 9-15.  
 
 
 
Föreningen tog som sin första uppgift ett nybygge av en traditionell flateka. Därefter har Arbetslaget även byggt en rundeka innan det stora arbetet med att iordningställa verkstaden i Färdgärde började.
 
I verkstaden  har en stor skötbåt från Vargskär på Gräsön renoverats, vilken nu är föreningens båt för utflykter och samvaro på sjön. Vi har också byggt flera jollar och ekor, som genom att vara priser i lotterier, till stor del har finansierat Arbetslagets verksamhet. Ett spännande bygge av en replika av en byabåt från 1863 har nyligen blivit klart.
 
 Renoverings- och båtbyggeriarbetet i föreningen har hittills varit roligt och flyter på bra, tack vara flera medlemmars stora erfarenhet av båtbyggeri och övrigas stora entusiasm och kunskaper inom de mest skiftande yrkesområden.
 
 Arbetslaget vill genom att delta vid olika offentliga arrangemang, sprida budskapet om det fantastiska med gamla båtar och kulturen kring dem, samt vikten av att både kunskaper och föremål inom detta område bevaras.
 
Många av ortens företag har valt att stötta föreningens verksamhet, vilket vi är tacksamma och glada över. 
 
Arbetslaget arrangerar varje år Allmogebåtens dag i Östhammar, med tipsrodd, utställningsskärm, lotterier, förutom alla båtar som visas i sjön och även någon på land.
 
Riksföreningen, Föreningen Allmogebåtar (FAB) 
 
Föreningen Allmogebåtar är en ideell förening, verksam i hela Norden, med drygt 3000 medlemmar. Föreningens målsättning är att bevara nordiska båttyper genom att dokumentera båtar, båtbyggeri, fiske och gammal skärgårdskultur. Viktigt arbete är fotodokumentation, framtagning av ritningar och publicering av artiklar båtar.
 
Förutom dokumentation arbetar föreningen aktivt med att renovera, underhålla och bruka de traditionella båtarna. Levande båtmuséer med brukbara båtar finns på Bassholmen (Lysekil, västkusten) och på Fjäderholmarna (Stockholm, ostkusten).
 
Riksföreningen ger ut en medlemsskrift, TRÄBITEN, som kommer ut med tre ordinarie och ett mer påkostat nummer per år. 
 
I Föreningen Allmogebåtar (FAB) finns det för närvarande 17 arbetslag spridda från Skåne till Norrbotten, vilka arbetar lokalt med bevarande av allmogebåtar, bl.a. genom renovering och nybyggnation. Ett av dessa arbetslag är Arbetslag Norra Roslagen.