Tändkulebåten


 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
Provtur under Allmogebåtens dag 20 juli 2019 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter