Motorverkstaden på Gammelhus


Juni - oktober 2017 
 
Under den här perioden  blir arbetena med lokalerna i princip klara och motorarbetena blir den huvudsakliga verksamheten, vilket ju är meningen. Ett museum börjar ta form i ett av rummen. Är redan nu värt ett besök!
 Hittills har verksamheten i huvudsak bedrivits på dagtid, på tisdagar. Nu påbörjas ett försök med kvällsaktivitet på måndagkvällar. Det går litet trögt , men vi hoppas att det med viss uthållighet ska bli bättre.
 
 
 Oktober. Vevaxel, vevstake och kolv till föreningens Bolinder W3 tändkulemoter, som håller på att renoveras. Den är likadan som den som sitter i Vargskärsbåten och ska bli reserv till denna.
 
 Oktober. Sven börjar demomntera en MD2 med hjälp av de "små lätta" verktygen.
 
September. Vargskärsbåten tas upp på ÖSS för att motorgruppen ska göra uppmätningar för stöttor på en ny vagn, som ska anpassas till den.
 
 Augusti. När vi kör motorerna inomhus, måste vi kunna släppa ut avgaserna utomhus. Här ser man att lilla Lidan är igång.
 
  Augusti. Lilla Lidan startas. Den är opålitlig, varför Lars står beredd med "nödbromsen". 
  
 
Mars - maj 2017   

Vi har äntligen börjat med motorarbeten. Just nu håller vi på med två motorer: en Lidan tändkulemotor med frislagsregulator och en Albin O1.

Lidanmotorn provkördes. Den startade lätt men ville inte gå på låga varv, utan rusade genast vid minsta pådrag. Efter en ingående undersökning av bränslepumpen beslutade vi att låta renovera den. Den kunde inte ge tillräckligt bränsletryck i alla lägen.

Albin O1 motorn tillhör en av våra medlemmar.Den behövde en ordentlig genomgång och rengöring såväl utvärtes som invärtes. Avgasventilen måste bytas tillsammans med diverse olika packningar och tätningar.

Hela tiden jobbas det vidare med byggnaden. Både medlemmar och hantverkare är engagerade. Nya takrännor och stuprör är monterade och även dagvattensystemet i marken har spolats rent och reparerats.

Peter och Leif sätter upp den stora ljusskylten på norra långväggen. Sven med hjälp av Lasse monterar sista takvattenavloppsdelen under husgrunden. Lars och Torsten jobbar med O1an. Sven monterar klart O1an för provkörning. Lars och Lasse testar den renoverade bränslepumpen till Lidan och felsöker spridaren. Lars provkör 3 blåslampor.

Vägarbetena påbörjas. Peter och Torsten assisterar. Peter och Sven hjälper vägbyggaren med vibben.

 
 
 
 Maj. Peter ser till att gruset blir ordentligt packat på den nya uppfarten.
 
 Maj. Grävning för ny uppfart, så att vi kan komma in med tunga transporter till motorverkstaden 
 
 Maj. Motorgruppen sjösätter Vargskärsbåten och lägger den vid kyrkbåtsbryggan
 
 
 Maj. Lars M gör rent inne i O-1:an. 
 
 April. Torsten och Lars M Demonterar Torstens O-1:a.
 
 April. Lars W, Lars M och Sven-Åke provstartar en tändkula.
 
 Maj. Lars M och Sven-Åke läser instruktioner. 
 
 April. Sten-Ulrik och Lars M vid svarven.
 
April. Peter och Sven-Åke gör slutarbeten på verkstadens inredning. 
 
 Maj. Vi har fått nya hängrännor och stuprör till hela byggnaden
 
 
 Maj. Sven-Åke borrar in en dagvattenledning till brunnen.
 
 Mars - maj. Taken på förstukvistarna har fått bytas helt
 

Februari 2017  

Motorverkstan med tillhörande pausrum och förrådsutrymmen är nu färdigställda. Perioden december 2016 till februari 2017 har vi ägnat åt att montera upp inredning, maskiner och utrustning. Under de år som föreningen funnits har såväl medlemmar som en givmild allmänhet bidragit med mycket som är bra att ha. Det handlar om gamla motorer, reservdelar till motorer, verktyg och annan utrustning som vi har förvarat i förråd i väntan på att kunna användas. Det har varit ett drygt jobb att flytta, packa upp, sortera och märka upp allting.

Vi är nu klara att börja se över våra bägge Lidanmotorer för att göra dem körklara inför sommaren.

 
 Februari.Lasse och Lars tar in Lidan i nya verkstaden för fortsatt renovering.
 
 Februari. "Verkmästarn" Lars vid den välutrustade arbetsbänken i Motorverkstaden.
 
 Februari. Motorverkstadens välutrustade svetsbås. 
 
 
 Februari. Färdig och fräsch motorverkstad, nygammal svarv i förgrunden, nyinköpt motorlyft håller på att packas upp.
 
Oktober - november 2016

Vi har monterat klart gipsskivorna på väggarna och i taket i verkstan. Sören och Ulf H har spacklat och målat väggarna och taket. Sven har installerat och monterat belysning och eluttag i verkstan och reservdelsförrådet.

Leif och Peter har monterat en port i den västra gaveln. Den underlättar när vi ska flytta mer skrymmande saker in och ut ur den delen av byggnaden. Vi har nu kunnat förvara lottbåten här. Den tar vi ut och in varannan vecka i samband med lottförsäljningen.

Den nya toan färdigställdes av Sven. Han har lagt matta, målat, installerat vatten och avlopp samt toalett och tvättställ.

Sören och Ulf målade klart pausrummets tak och väggar. Sedan vi skrapat bort den gamla vaxartade fernissan från golvet kunde detta få ett nytt lager lack.

Lars och Lasse satte in en liten diskbänk och fick ägna en hel del tid åt att anpassa skåp och luckor till det trånga utrymmet. Vi satte in spis, mikro samt kylskåp och den 8 november var pausrummet klart för invigning.

Leif och Peter har klätt väggen mot förrådsrummet med utsorterat okantat båtvirke från Färgärde. Det ger en fin ombonad känsla till det rummet.

 
 November. Nordanviksgänget tar en välförtjänt invigningsfika. På bild Leif, Peter, Lars och Sven-Åke. Sören målar någonstans och Lasse fotar.
 
 
 November. Den snygga väggen av okantade båtbräder.
 
 
 November. Pentryt installerat, målat och klart att ta i bruk.
 
 
 November. Lars monterar in spisen.
 
 
 November. Diskbänken monterad.
 
 
Oktober. Lars platsbygger underrede till diskbänken. 
 
 
 November. Motorverkstaden i stort sett färdig. Leif och Sven-Åke ser nöjda ut.
 
 
 Oktober. Sven-Åke monterar armaturer i motorverkstaden.
 
 
Oktober. Leif och Peter monterar porten på gaveln. 
 
 
Oktober. Sören spacklar tak i motorverkstaden. 
 
 
Maj - september 2016

Arbetena med den blivande motorverkstaden har bedrivits med reducerad fart under sommaren. I augusti har vi ökat tempot igen.
Pausrummet och den nya toan har börjat ta form. Taket i det nya fikarummet har isolerats underifrån och klätts med gips. Väggarna kläs med gips för att dölja el- och rörinstallationerna. Den sista gamla toan har rivits för att skapa utrymme i den blivande verkstan. Sista hålet efter gamla toan är lagat och vi har börjat gipsa taket i verkstan.
Ulf H och Sören har anslutit till gruppen och hjälper till med måleriarbetena. Det är mycket att spackla och måla. Vi är tacksamma att få förstärkning av proffs.
Delar av reservdelsförrådet har flyttats för att tömma den gröna manskapsboden som tills nu varit vår mekverkstad. Den måste flyttas och ska återlämnas till sin ägare. Just nu ligger mekarbetena nere och vi fokuserar på bygget.
Peter har flyttat byggsågarna till samma rum och håller på att rigga till en bänk för kapsågen.

 
 Augusti. Toan nästan klar.
 
 
Augusti. Flytt av toalettstol. 
 
 
September. Sören målar för fullt. 
 
 
September. Byggsågarna på plats. 
 


Nordanvik
November 2015 - april 2016 
Efter att Arbetslag Norra Roslagen har fått hyreskontrakt med kommunen för Nordanvikslängan på Gammelhus, har ett gäng i föreningen börjat iordningställa en motorverkstad (och givetvis ett fikarum) i lokalerna. Medlemmen Elisabeth Lundgren, som är arkitekt till yrket, har varit till stor hjälp att ta fram ritningar och andra handlingar för nödvändiga bygglov och annan redovisning till kommunen.
 
Juni. Det första gipset i fikarummet har satts upp. 
 
Juni. I det nya fikarummet tilläggsisoleras taket, så att  vi ska kunna hålla det utrymmet varmt.
 
Maj. En stålbalk läggs upp för att ersätta en vägg som var i vägen.
 
 
April. En gammal dörr tas bort för att ge plats åt en "ny" ståldörr. 
April. Fikarasterna är lika viktiga som på Färdgärde. Här än så länge i tillfällig lokal. 
 
April. ...sedan lagades hålet med betong. 
 
 
April. En stor grop upptäcktes under golvet i gamla toaletterna. Det fick först fyllas upp med grus...... 
 
April 2016. En grupp diskuterar förslag till ändringar i de ritningar som Elisabeth har tagit fram. Även kontraktet med kommunen granskas för att klarställa eventuella villkor förknippade med våra ingrepp.
 
 
Mars 16. Så här såg lokalerna ut innan.
 
 Mars 2016. Det ska bli "luft och ljus" i nya motorverkstaden.
 
 
 Mars 2016. Leif och Lars river gamla mellanväggar i nya motorverkstaden.  
 
 
Nov. 15. Nordanvik och kringliggande mark inspekteras av representanter för föreningen och kommunen.