Ny mast till Kerstin


Som många förmodligen vet, så förlorade sjöscouternas koster Kerstin sin mast under segling till Åland sommaren 2016.

Scoutkåren beslutade att Kerstin skulle ha en ny mast till nästa seglingssäsong. Det skulle bli en limmad granmast, vilken således är byggd av flera delar som limmas ihop till en hel mast. Scoutkåren skulle, med stöd av Arbetslag Norra Roslagen, bygga masten själva.

Projektet började med att leta rätt på torkat granvirke av rätt kvalitet, vilket vi fann hos Edebo Såg. För att limma ihop masten, fann vi ett Melamin Urea Formaldehydlim från Casco, vilket är samma lim som man limmar limträbalkar med.xx

Då vår förening tycker att ett sådant här projekt passar in i verksamheten, beslöts att masten ska  byggas i lokalerna på Färdgärde. De första arbetsmomenten var att hyvla upp allt virke till rätt dimensioner och att bygga en bänk efter norra väggen att bygga ihop den 14 m långa masten på.

Nästa moment är att limma ihop de ingående "ribborna" så att de blir så långa som hela masten är. Detta görs genom att hyvla ut långlaskar i lutning 1/10, som sedan limmas ihop. Därefter ska "ribborna", egentligen 40 mm tjocka och mellan 40 och 170 mm breda brädor, limmas ihop till en 200 x 200 mm tjock "stolpe" som sedan ska hyvlas ned till en rund mast. Limningen sker i tre steg. Det första gjordes i slutet av november och följande görs under december.


Efter limning är nästa moment måttsättning av mastens tjocklek utefter hela dess längd. Masten ska ju smalna av mot toppen, men efter noggrann måttsättning, eftersom de gamla beslagen ska passa.

Masten ska först hyvlas avsmalnande i fyrkantsektion. När detta är klart hyvlas den först åttkantig, sedan 16-kantig och därefter rund.


Ett verktyg tillverkades för att märka ut linjerna som markerar den åttkantiga profilen. Förlagan fanns i en bok om skutbygge i mitten av 1800-talet.


Hyvling till fyrkant- och åttkantprofil utförs med elhyvlar, så de som utför arbetet måste vara minst 18 år gamla.


När masten hyvlats färdig åttkantig användes ytterligare ett specialtillverkat ritverktyg för att rita ut linjerna för en 16-kantig mast. Efter hyvling till 16-kantig tar handhyvling vid för att göra masten rund. Under tiden tillverkas kindbackarna (vantfästena) och passas in.


Efter handhyvling och slipning är masten färdigbearbetad och behandlas sen med linolja som får dra in innan det är dags att lacka med kinaoljabaserad fernissa.

I mars var det dags att dra in elledningar till lanterna, tuta och däckbelysning samt antennkabel till VHF i masten. Det hade blivit fler kablar än vi hade planerat från början, men det gick med litet lirkande.
 
Sedan i början av mars har masten lackats och slipats mellan lackningarna. Innan vi var klara hade det hunnit bli sju lager.
 
Den 29 april avslutades mastäventyret på Färdgärde. Då samlades 15 scouter för att lirka ut masten från bygglokalen och frakta hem den till Östhammar, där alla beslag skulle monteras och masten sedan ställas på plats på Kerstin.
 
 
 25maj. P.S. Så här ser det ut när masten har kommit på plats och Kerstin är riggad och klar.
 
 
29 april. Lastat och klart för avfärd mot Östhammar. Mastbygget kan härmed betraktas som klart. 
 
 29 april. Pålastning på Kerstin. Här behövs också många händer.
 
29 april. Transporten går som en dans 
 
 29 april. Lastat och klart för avfärd mot sjön.
 
29 april. Det går att få ut masten ur huset! 
 
 29 april. Femton scouter bär en mast som ska lirkas ut ur huset, utan att skada lacken!
 
 April. Färdig mast, lackad med sju lager kinesisk oljelack.
 
 Mars. Mattias och Uffe drar upp kabelhävan genom masten.
 
 Mars. Björn matar in en hel härva kablar i botten på masten.
 
 Februari. Masten färdighyvlad, slipad och struken med linolja. 
 
  Januari. Masten hyvlas 16-kantig.
 
 Januari. Masten hyvlas åttkantig, utom där kindbackarna (vantfästena) ska sitta.
  
 
  Januari. Linjerna för att hyvla masten åttkantig läggs ut med det specialtillverkade verktyget.
 
 
 Januari. Elhyvling - Det är bitvis mycket material som ska bort.
 
 
  Januari. Uppmätning av mast.
 
 
 November. Färdiglimmat - Alla tvingar på plats.
 
 
November. Nu är de flesta tvingarna på plats. Slutdragning sker.
 
 
 November. Limmet är påstruket och delarna ihopsatta. Nu ska det sättas på två tvingar var 15:e cm.
 
 
 November. En ränna tillverkas, för att dra upp elkablar i, mitt i masten. 
 
 
November. Det går åt mycket tvingar (ca 200) till limningen. Här märker vi lånade tvingar, så att de ska hitta tillbaka till sina ägare när vi är klara.
 
 
November. En omgång laskar är limmade och sitter i spänn för härdning av limmet. 
 
November. Dags att stryka på lim på laskens ytor. 
 
 
 Oktober. Mats hyvlar laskar till mastens skarvar med hjälp av en specialbyggd jigg. Det är höga krav på precision på limytorna i laskarna.
 
 
Oktober. Färdig arbetsbänk till den 14 m långa masten.
 
Oktober. Det är viktigt att arbetsbänken blir helt rak. Invägning sker med vattenpass och laser. 
 
Oktober. Stöd till arbetsbänken skruvas fast i väggen. I förgrunden ligger allt virke till masten.