Saltboden


Här kommer ett utdrag ur annonsbladet Östra Uppland 24 Jan 2018.
Artikelns text och bild: Åsa Rolfsdotter.
 
 
För dig som är UNT-prenumerant:
 
 
Saltboden
Saltboden, den övre av tre bodar på Stångören, belägen vid Strandvägen/ Norra Tullportsgatan.
Boden donerades till föreningen Allmogebåtar Arbetslag Norra Roslagen av Ulla och Märta Rudolfsson i början av 2017.
 
 
Sjöboden är från tiden 1750, då fisket var en viktig verksamhet i Östhammar. Boden användes till förvaring av fiskeredskap och saltkärl. Här inne saltades även strömmingen. Man kan än idag se hur saltet tränger fram ur timmerväggen närmast bodens golv.
 

På en gammal karta över Sjö- och hamnstaden Östhammar från 1822, kan man se att det på ”Stångöhrn” fanns över 15 sjöbodar längs stranden.
 
 
Arbete med Saltboden startades hösten 2017, efter att föreningen just avslutat flytten och uppförandet av kyrkbåtens gamla båthus, en gång i tiden uppfört på Färdgärde. Båthuset fick sin nya placering i den inre hamnen i Östhammar. Endast ett stenkast från Saltboden.

Under 1700talet försågs bodarna med rörtak, dvs vasstak. Man skördade vass i särskilda vassvikar och lade upp för torkning, innan det sedan användes för takbeklädnad.
Detta hade föreningen också önskat att göra, men föreningens ekonomi klarade inte att köpa den kunskapen och materialet som behövdes.

Man valde därför att spara det gamla undertaket och björknävern som låg på taket. Ovanpå detta lades sen ny masonit, nya takreglar och ny tegelläkt. Vindskivorna renoverades och nockbrädorna som var genomruttna byttes ut. Därefter lades det gamla enkupiga takteglet tillbaka.

Följ föreningens renoveringsarbete av taket här nedan i bilder.
 
 
13 November 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 november 2017
 
 
 
 
 
 
 
27 november 2017
 
 
 
29 november 2017
 
 
 
 
 
  
 
 
 
22 december 2017

Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
30 december 2017
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
4 december 2017
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
 Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
 Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
 Foto Åsa Rolfsdotter
 

11 Dec 2017
 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 januari 2018
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
  
 
 
 Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
15 januari 2018
 
 
 
22 januari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 januari 2018
 
 
 
14 maj 2018 
 
 
21 maj 2018 
 
 
 
28 maj 2018 
 
 
 
 
 
3 september 2018 
 
 
 
 
 
4 oktober 2018
 
 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter