Skärmtak


Innan bygget 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Takarbete 26 Nov 2018
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Redo för vinterförvaring 
Foto Åsa Rolfsdotter