Vikingabåten Embla


Våren 2019
Renoveringsarbete, i samarbete med Gamla Uppsala hembygdsförening 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
 Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
Sten-Ulrik dokumenterar arbetet, vartefter renoveringen fortlöper 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Peter arbetar med detaljer. Det börjar bli bråttom. Embla ska vara färdig och tillbaka i Gamla Uppsala inför nationaldagsfirandet den 6 juni 2019 vid Disagården. 
Foto Åsa Rolfsdotter