Vikingabåten Embla


Våren 2019
Renoveringsarbete, i samarbete med Gamla Uppsala hembygdsförening 
 
 
 
 
  
   
 
 
Sten-Ulrik dokumenterar arbetet, vartefter renoveringen fortlöper
 
 
 
  
Peter arbetar med detaljer. Det börjar bli bråttom. Embla ska vara färdig och tillbaka i Gamla Uppsala inför nationaldagsfirandet den 6 juni 2019 vid Disagården.
 
För den som vill ta sig till Gamla Uppsala och se henne på plats