Örskärs fyr i miniatyr


Julen 2019
Örskärsfyren är på plats vid Gammelhus.
Originalet står placerat på Örskär i Gräsö socken, Östhammars kommun.
Fyren är den näst äldsta i Sverige. Detta efter Landsorts fyr, som var den första fyren som byggdes i landet.
 Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Viktiga årtal i fyrens historia.
År 1687 stod fyren helt färdig och kunde tändas.  År 1978 helautomatiserade man fyren. 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
Pyntad i jultid...
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Julen 2019 
Barnen är flitiga besökare, och får uppleva fyrens innevånare...
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
4 Nov 2019 
Fundamentet levereras och ska på plats.... 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
4 Nov 2019
Peter gräver hålet där fyren ska placeras 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
 
 Foto Åsa Rolfsdotter 
 
13 maj 
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
6 maj 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
22 april
 Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
17 april
Peter sätter list för att sen börja bygga den övre delen.
 Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Peter tillverkar träplugg. 
Foto Åsa Rolfsdotter  
 
 
 
1april 
Ritningar efter Carl Hårlemans original, som stod klart 1740. Det gamla fyrtornet förstördes efter ett blixtnedslag några år tidigare. Fyren står kvar än idag och de gamla fyrvaktarbostäderna fungerar 2019 som vandrarhem.
Foto Åsa Rolfsdotter 
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter
 
 
 
Foto Åsa Rolfsdotter