Bryggan


Pegel

Föreningen satte i augusti upp en pegel, d.v.s. en vattenståndsmätare, på kyrkbåtbryggans yttre nock. På denna kan man alltså avläsa det aktuella vattenståndet i Östhammarsfjärden.
 
Augusti. Pegeln i närbild. Vid fotograferingstillfället (2016-08-30, kl 08:52) råkade det vara precis medelvatten!
 
 
Slutarbeten maj 2016 
 
 
 Maj. Leif passar in de sista trappstegen.
 
 
 Maj. Som ytterligare en finess, blir det en liten trappa ner till marknivå. Notera att kyrkbåten är på plats.
 
 
 Maj. Hela skoningen på plats. Bryggan klar och väntar på kyrkbåtens ankomst.
 
 
Maj. Skoningen sätts på. Två skift på plats.
 
 
Maj. Stolpar har slagits ned och bultats fast i bryggan. På dessa ska en skoning ned till vattenlinjen sättas, så att framförallt kyrkbåten inte ska kunna glida in under bryggan.
 
 
Komplettering av bryggan januari - februari 2016  
 
 
Februari. Komplettering av bryggan klar! 
 
 
 
Februari. Leif skruvar fast bryggdäcket. 
 
 
 
 Februari. Ulf monterar stegbrädan. Det är fortfarande praktiskt att ha isen som arbetsgolv.
 
 
 
 Februari. Barbro hjälper till att montera ett trappsteg i det nya däcket.
 
 
 
Februari. Arbetsflotten låg i vägen, så den flyttade Mats och Leif på en dag när det var töväder.
 
 Den 21 januari 2016, minus 5 grader.
 
 
 Ulf stämmer fram upplag för en ny tvärbalk, medan Lars och Leif monterar en. Det är bra att ha isen som arbetsplattform.
 
 
 
Lars, Leif och Ulf monterar tvärbalkar för att komplettera bryggan med ett lägre däck.
 
 
 
Vi bygger en brygga våren 2015
 
 
 
Vargskärsbåten blev fösta angöring vid nya bryggan. Nu ligger båten beredd att delta vid ÖSS 125 års-jubileum.
 
 
 Bryggdäcket är klart och dagens manskap och byggledaren bakom kameran, Sten-Ulrik, pustar ut. Nu återstår stående virke i bryggfronten och utformning av pollare samt smörjning med Roslagsmahogny.
 
 
Bryggänden fixas. 
 
 
 Sista brädan passas in.
 
 
 Nu är det slut på lärkvirket och vi fortsätter med furu.
 
 
Gästerna vilar sig i avvaktan på invigningskalaset. 
 
 
 Det behövs fler tvärbalkar för att ta vara på virkeslängderna.
 
 
Snart klart för läggning av bryggdäcket. Målet är att ha bryggan klar till Marknadsdagen.
 
 
 Bygget fortsätter med att successivt fixera de stolpar som inte har stöd i mjuk botten.
 
 
 Endast fyra stolpar kunde sättas genom att tryckas ner i bottenmaterial. Resterande stolpar får ställas direkt på berg.
 
 
Med hjälp av Tommi m.fl. monteras bärlinan i stensättningen i den inre hamnen i Östhammar
Sten-Ulrik övervakar och bjuder sedan på kaffe och bullar.
 
 
 Lärken sågas till bryggdäck
 
 
 
Mats har hämtat lärkträ från Väsby i Alundatrakten som skall sågas till bryggdäck.

 
 
 Bärlinorna sågas till i föreningens sågverk.
 
Peter drar ut spik i material som skall användas som bärlinor. 
 
 
...och spetsas.
 

Bryggpålarna barkas